Партия - Andy - SPIRIDON1

Партия 7

Andy - SPIRIDON1

  1. d2-d4…
  1. d2-d4…Kg8-f6
  1. d2-d4…Kg8-f6
  2. c2-d4

1.d2-d4…Kg8-f6
2.c2-d4наверно с2-с4…e7-e6

1.d2-d4…Kg8-f6
2.с2-с4…e7-e6
3. K b1-c3
Да, все верно, извини за ошибку.

1.d2-d4…Kg8-f6
2.с2-с4…e7-e6
3. K b1-c3…Cf8-b4

1.d2-d4…Kg8-f6
2.с2-с4…e7-e6
3. K b1-c3…Cf8-b4
4. e2-e3

1.d2-d4…Kg8-f6
2.с2-с4…e7-e6
3. K b1-c3…Cf8-b4
4. e2-e3…0-0

1.d2-d4…Kg8-f6
2.с2-с4…e7-e6
3. K b1-c3…Cf8-b4
4. e2-e3…0-0
5. C f1-d3

1.d2-d4…Kg8-f6
2.с2-с4…e7-e6
3. K b1-c3…Cf8-b4
4. e2-e3…0-0
5. C f1-d3…d7-d5

1.d2-d4…Kg8-f6
2.с2-с4…e7-e6
3. K b1-c3…Cf8-b4
4. e2-e3…0-0
5. C f1-d3…d7-d5
6. c4:d5

1.d2-d4…Kg8-f6
2.с2-с4…e7-e6
3. K b1-c3…Cf8-b4
4. e2-e3…0-0
5. C f1-d3…d7-d5
6. c4:d5…e6:d5

1.d2-d4…Kg8-f6
2.с2-с4…e7-e6
3. K b1-c3…Cf8-b4
4. e2-e3…0-0
5. C f1-d3…d7-d5
6. c4:d5…e6:d5
7. K g1-e2

1.d2-d4…Kg8-f6
2.с2-с4…e7-e6
3. K b1-c3…Cf8-b4
4. e2-e3…0-0
5. C f1-d3…d7-d5
6. c4:d5…e6:d5
7. K g1-e2…Cc8-g4

1.d2-d4…Kg8-f6
2.с2-с4…e7-e6
3. K b1-c3…Cf8-b4
4. e2-e3…0-0
5. C f1-d3…d7-d5
6. c4:d5…e6:d5
7. K g1-e2…Cc8-g4
8. f2-f3

1.d2-d4…Kg8-f6
2.с2-с4…e7-e6
3. K b1-c3…Cf8-b4
4. e2-e3…0-0
5. C f1-d3…d7-d5
6. c4:d5…e6:d5
7. K g1-e2…Cc8-g4
8. f2-f3…Cg4-h5

1.d2-d4…Kg8-f6
2.с2-с4…e7-e6
3. K b1-c3…Cf8-b4
4. e2-e3…0-0
5. C f1-d3…d7-d5
6. c4:d5…e6:d5
7. K g1-e2…Cc8-g4
8. f2-f3…Cg4-h5
9. Ke2-f4

1.d2-d4…Kg8-f6
2.с2-с4…e7-e6
3. K b1-c3…Cf8-b4
4. e2-e3…0-0
5. C f1-d3…d7-d5
6. c4:d5…e6:d5
7. K g1-e2…Cc8-g4
8. f2-f3…Cg4-h5
9. Ke2-f4…Kb-d7

1.d2-d4…Kg8-f6
2.с2-с4…e7-e6
3. K b1-c3…Cf8-b4
4. e2-e3…0-0
5. C f1-d3…d7-d5
6. c4:d5…e6:d5
7. K g1-e2…Cc8-g4
8. f2-f3…Cg4-h5
9. Ke2-f4…Kb8-d7
10. Ф d1-b3